Πρόγραμμα σπουδών

αγγλικής γλώσσας για παιδιά

Η μέθοδος εκπαίδευσης που ακολουθείται στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας αποτελεί ένα εγγυημένο πρόγραμμα που οδηγεί στην απόκτηση του Lower σε 5-6 χρόνια και του Proficiency σε 6-8 χρόνια. Η τυπική διαμόρφωση των τάξεων έχει ως εξής:

  • A’ Junior: 4 ώρες/ εβδομάδα
  • B’ Junior: 4 ώρες/ εβδομάδα
  • Beginners ( A’ Senior & 1/2 B’ Senior ): 6 ώρες/ εβδομάδα
  • Elementary ( 1/2 B’ Senior & C’ Senior ): 6 ώρες/ εβδομάδα
  • Intermediate ( Pre-Lower ): 6 ώρες/ εβδομάδα
  • F.C. (Lower): 6-8 ώρες/ εβδομάδα
  • Proficiency A’: 6-8 ώρες/ εβδομάδα
  • Proficiency B’: 6 ώρες/ εβδομάδα

Η σύνθεση των τμημάτων μπορεί να γίνει ανάμεσα σε τμήματα 5-7 ατόμων, σε κλειστά τμήματα 3-4 ατόμων ή στην επιλογή ιδιαίτερου μαθήματος.

Η διαμόρφωση των τιμών ανάλογα με την κατηγορία είναι η ακόλουθη:

Τμήμα

5-7 άτομα

Κλειστό τμήμα

3-4 άτομα

Mini Ιδιαίτερο

2 ατόμων

Ιδιαίτερο

A' Junior

ΠΡΟΣΦΟΡΑ όλο το έτος

50€/ μήνα

300€

75€/ μήνα

12€/ατ./ώρα

15€/ ώρα

Β' Junior

ΠΡΟΣΦΟΡΑ όλο το έτος

60€/ μήνα

350€

85€/ μήνα

12€/ατ./ώρα

15€/ ώρα

Beginners

75€/ μήνα

110€/ μήνα

12,8€/ατ./ώρα

16€/ ώρα

Elementary

85€/ μήνα

110€/ μήνα

12,8€/ατ./ώρα

16€/ ώρα

Intermediate

95€/ μήνα

120€/ μήνα

14,4€/ατ./ώρα

18€/ ώρα

F.C.

95€/ μήνα

120€/ μήνα

14,4€/ατ./ώρα

18€/ ώρα

Proficiency A'

110€/ μήνα

140€/ μήνα

16€/ατ./ώρα

20€/ ώρα

Proficiency B'

110€/ μήνα

140€/ μήνα

16€/ατ./ώρα

20€/ ώρα

Προσφορά σε όλα τα τμήματα:

Προπληρωμή όλο το έτος : -10%

Δευτερο μέλος της οικογένειας : -8%