Όροι χρήσης

1.Προοίμιο

1.1.      Οι υπηρεσίες του δικτυακού τόπου www.ex-elixis.edu.gr παρέχονται από την ατομική επιχείρηση “ex-elixis” (στο εξής “Επιχείρηση”) που εδρεύει στον Δήμο Ελευθερίου – Κορδελιού – Ευόσμου Θεσσαλονίκης, οδός Επτανήσου 9, και ειδικότερα από τον Διευθυντή Σπουδών και Υπεύθυνο προγράμματος σπουδών αγγλικής γλώσσας κ. Αναστάσιο Κοψαχείλη και τους εκάστοτε εξειδικευμένους καθηγητές ξένων γλωσσών, με τους πιο κάτω όρους χρήσης, τους οποίους καλείστε να διαβάσετε προσεκτικά και να προβείτε σε παρακολούθηση των διαδικτυακών μαθημάτων ή χρήση άλλων υπηρεσιών της ιστοσελίδας μόνο εφόσον τους αποδέχεστε πλήρως και συναινείτε στην εφαρμογή τους. Η επικοινωνία σας με την Επιχείρηση δύναται να πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης info@ex-elixis.edu.gr ή/και τηλεφωνικά στο τηλέφωνο 2313092917.

1.2.      Ο δικτυακός τόπος www.ex-elixis.edu.gr (στο εξής “Ιστοσελίδα”) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του δημιουργού του, σύμφωνα με το νόμο 2121/1993 “Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας”, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και τις διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η Ελλάδα. Η Επιχείρηση διατηρεί τα αποκλειστικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο σχεδιασμό και στο σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου. Τυχόν παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών με οποιονδήποτε τρόπο επισύρει τις ευθύνες και ποινές που ορίζει ο νόμος.

1.3.      Οποιαδήποτε χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας και ιδίως οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή μέσω της ιστοσελίδας www.ex-elixis.edu.gr συνεπάγεται την προηγούμενη πλήρη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης εκ μέρους σας, οι οποίοι αποτελούν την μοναδική δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και την Επιχείρηση. Η αποδοχή τους εκ μέρους σας επέχει την θέση της υπογραφής σας σε γραπτή συμφωνία.

1.4.      Η Επιχείρηση μπορεί οποτεδήποτε να τροποποιεί τους όρους χρήσης, χωρίς προηγούμενη ενημέρωσή σας. Σε οποιαδήποτε τροποποίηση αυτών των όρων χρήσης, η χρήση εκ μέρους σας της Ιστοσελίδας σε επόμενο της τροποποίησης χρόνο, σημαίνει και την εκ νέου αποδοχή εκ μέρους σας των νέων όρων χρήσης και την δέσμευσή σας από αυτούς. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να επισκέπτεστε την σελίδα των όρων χρήσης και να ενημερώνεστε τακτικά για τυχόν αλλαγές σε αυτούς. Κάθε νέα χρήση τεκμαίρεται ως εκ νέου αποδοχή των όρων χρήσης και συναλλαγής της Ιστοσελίδας.

 

2.Μαθήματα

2.1.      Μέσω της Ιστοσελίδας παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης ομαδικών ή/και ιδιαίτερων μαθημάτων εκμάθησης ξένων γλωσσών, όπως περιγράφονται στο Πρόγραμμα Σπουδών της Ιστοσελίδας σε απευθείας σύνδεση (online) μέσω προγραμμάτων ψηφιακής αίθουσας (virtual class) που επιλέγει η Επιχείρηση. Ακόμη παρέχονται υπηρεσίες ασύγχρονης εκπαίδευσης σε μορφή βίντεο ή ψηφιακών βιβλίων.

2.2.      Για να ξεκινήσετε την διαδικασία των μαθημάτων, πρέπει να έλθετε σε επαφή με την Επιχείρηση (μέσω τηλεφώνου, e-mail ή της φόρμας επικοινωνίας) ώστε να ενταχθείτε στα τμήματα ομαδικών μαθημάτων ή συμφωνήσετε τις ώρες των ιδιαίτερων μαθημάτων. Στη συνέχεια είναι απαραίτητη η υποβολή της φόρμας εγγραφής μαθητή. Η χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας επιτρέπεται μόνο σε ενηλίκους, άνω των δεκαοκτώ (18) ετών ή σε ανηλίκους μετά την συγκατάθεση των γονέων τους. Κατά τη διαδικασία αποστολής της φόρμας εγγραφής θα σας ζητηθεί να δηλώσετε ότι είστε ενήλικος ή ότι έχετε την συγκατάθεση του γονέα σας για την διεξαγωγή των μαθημάτων.

2.3.      Η υποβολή της φόρμας εγγραφής μαθητή στην οποία έχετε συμπληρώσει τα στοιχεία σας είναι έγκυρη δήλωση βούλησης. Για τον λόγο αυτό σας συνιστούμε να προβαίνετε σε αυτήν μόνο αφού έχετε ενημερωθεί πλήρως για τη διαδικασία του μαθήματος από τις διαθέσιμες πληροφορίες στις αντίστοιχες θέσεις της Ιστοσελίδας ή μέσω επικοινωνίας μαζί μας. Κατά την υποβολή της φόρμας οφείλετε να δηλώνετε τα αληθινά σας στοιχεία. Είναι δική σας ευθύνη να διατηρείτε τα στοιχεία σας ενημερωμένα και πλήρη. Για τη χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην οποία θα παραλάβετε επιβεβαιωτικό μήνυμα της εγγραφής σας. Η παραλαβή του μηνύματος επιβεβαίωσης εγγραφής αποτελεί την απόδειξη της σύναψης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με την Επιχείρηση.

2.4.      Τα μαθήματα που παραδίδονται μέσω της Ιστοσελίδας απευθύνονται σε ανήλικους, ενήλικους ή/και επιχειρήσεις και αφορούν τα επίπεδα εκμάθησης ξένων γλωσσών όπως αυτά αναφέρονται στο Πρόγραμμα Σπουδών. Στόχος των μαθημάτων είναι η εκμάθηση της εκάστοτε επιλεγμένης ξένης γλώσσας στους μαθητές, καθώς και η προετοιμασία τους για τις εξετάσεις του αντίστοιχου πτυχίου, ενώ ο τρόπος διενέργειας του μαθήματος σε απευθείας σύνδεση (online) αποσκοπεί στην ταχύτερη, άμεση και ευχερέστερη  διεξαγωγή των μαθημάτων, καθώς και στην πρόσβαση μαθητών από απομακρυσμένες περιοχές.

2.5.      Για να συμμετάσχετε στα μαθήματα από απόσταση θα πρέπει να έχετε στη διάθεσή σας, με δικά σας έξοδα, τον εξής ελάχιστο απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό: έναν Η/Υ με σύνδεση στο διαδίκτυο και ταχύτητα τουλάχιστον 2Mbps, ακουστικά με μικρόφωνο, μια web camera, και ένα scanner/πολυμηχάνημα (προαιρετικά). Το πρόγραμμα ψηφιακής αίθουσας παρέχεται δωρεάν. Ακόμα, για την επικοινωνία με τους καθηγητές και την ένταξή στις ψηφιακές τάξεις είναι απαραίτητη μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην οποία ο μαθητής έχει άμεση και ακώλυτη πρόσβαση. Μετά από κάθε μάθημα θα αποστέλλεται στον μαθητή μέσω e-mail ή/και θα αναρτάται στη διαδικτυακή πλατφόρμα διεξαγωγής των μαθημάτων το υλικό που χρησιμοποιήθηκε κατά την παράδοση (σημειώσεις, διαφάνειες κλπ).

2.6.      Κάθε διδακτική ώρα διαρκεί σαράντα πέντε λεπτά της ώρας (45′) στα μαθήματα σε τμήματα και εξήντα λεπτά της ώρας (60′) στα ιδιαίτερα μαθήματα. Σε ό, τι αφορά τα ιδιαίτερα μαθήματα (ενός μαθητή) μετά τη συμφωνία για τις ώρες των μαθημάτων με την Επιχείρηση, αυτές οριστικοποιούνται και δεν επιδέχονται αλλαγής ή ακύρωσης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης επιτρέπεται ακύρωση του μαθήματος, υπό την προϋπόθεση ότι ο εκάστοτε καθηγητής θα ειδοποιείται μέχρι και δύο (2) ώρες πριν τη συμφωνημένη ώρα μαθήματος και εφόσον ταυτόχρονα συμφωνείται η αναπλήρωσή του μέσα στον ίδιο μήνα. Η παραπάνω διαδικασία ακύρωσης δικαιολογείται μέχρι το πολύ 2 φορές ανά μήνα. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ακόμα και αν το μάθημα δεν γίνει με ευθύνη του μαθητή, θα χρεώνεται κανονικά.

2.7.      Για τα ομαδικά φροντιστηριακά μαθήματα (2-3 ή 4-6 ατόμων) ακολουθείται το Ημερήσιο Πρόγραμμα, όπως ανακοινώνεται από την Επιχείρηση και αλλάζει μόνο με την σύμφωνη γνώμη του εκάστοτε καθηγητή και των υπολοίπων μαθητών που έχουν ενταχθεί στο ίδιο τμήμα. Κάθε μαθητής οφείλει να παρακολουθεί τα μαθήματα στα οποία έχει ενταχθεί, σύμφωνα με το Ημερήσιο Πρόγραμμα. Σε περίπτωση απουσίας μαθητή από κάποιο μάθημα, ο εκάστοτε καθηγητής – υπεύθυνος για την παράδοση αυτού του μαθήματος ΔΕΝ έχει την υποχρέωση να επαναλάβει την παράδοσή του και οι διδακτικές ώρες που αντιστοιχούν στα μαθήματα που δεν παρακολούθησε ο μαθητής χρεώνονται κανονικά. Εάν ένα μάθημα δεν πραγματοποιηθεί λόγω αδυναμίας του εκάστοτε καθηγητή, οι διδακτικές αυτές ώρες θα αναπληρώνονται στο ακέραιο, το συντομότερο δυνατό, σε ημερομηνία και ώρα που θα συναποφασίσουν ο καθηγητής και οι μαθητές που είναι ενταγμένοι στο τμήμα. Οι διδακτικές ώρες που αντιστοιχούν στο κάθε επίπεδο εκμάθησης ξένης γλώσσας παρουσιάζονται στην ενότητα του Προγράμματος Σπουδών της Ιστοσελίδας ή συμφωνούνται μετά από επικοινωνία με τον εκάστοτε καθηγητή – υπεύθυνο προγράμματος.

2.8.      Δοκιμαστικό μάθημα: Σε κάθε νέο μαθητή δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθήσει ένα πρώτο δοκιμαστικό μάθημα με τον εκάστοτε καθηγητή, εντελώς δωρεάν και χωρίς καμία περαιτέρω δέσμευση των μερών. Για την παρακολούθηση του δωρεάν δοκιμαστικού μαθήματος ο μαθητής ή ο κηδεμόνας του πρέπει να το ζητήσει τηλεφωνικώς ή συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας στην σελίδα Επικοινωνία της Ιστοσελίδας.

 

3.Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

3.1.      Η Ιστοσελίδα αποτελεί στο σύνολό της πνευματική ιδιοκτησία της Επιχείρησης. Ο δημιουργός διατηρεί τα αποκλειστικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο σχεδιασμό, την εικαστική απεικόνιση, τον πηγαίο κώδικα, την βάση δεδομένων και στο σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένων των μαθημάτων, οπτικοακουστικού υλικού που παράγεται, σημειώσεων, φωτογραφιών, σχεδίων, εικόνων, γραφικών, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου). Μέρος του περιεχομένου της Ιστοσελίδας, και ειδικά οι εικόνες, τα βίντεο ή τα κείμενα που περιέχει μπορεί να αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τρίτων φυσικών ή/και νομικών προσώπων, με την άδεια των οποίων τις χρησιμοποιεί η Ιστοσελίδα. Τυχόν παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών των δημιουργών με οποιονδήποτε τρόπο επισύρει τις ευθύνες και ποινές που ορίζει ο νόμος.

3.2.      Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, απαγορεύεται η μαγνητοφώνηση, εγγραφή σε οποιοδήποτε μέσο και με οποιοδήποτε τρόπο, η αποθήκευση, αντιγραφή, επεξεργασία, τροποποίηση, δημοσίευση, διανομή με οποιονδήποτε τρόπο, μέρους ή του συνόλου του περιεχομένου της Ιστοσελίδας, του περιεχομένου των μαθημάτων, της εικόνας, του ήχου ή και του συνδυασμού αυτών, των κειμένων, των σημειώσεων και όλου του υλικού που αποστέλλεται ή/και αναρτάται ως συνοδευτικό των μαθημάτων, χωρίς την προηγούμενη ρητή άδεια της Επιχείρησης. Επίσης απαγορεύεται η αντιγραφή, επεξεργασία, ή με οποιονδήποτε τρόπο μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογισμικού της Ιστοσελίδας.

4. Χρόνος και τρόπος πληρωμής

4.1       Τα μηνιαία ή ετήσια δίδακτρα ανάλογα με το επίπεδο της ξένης γλώσσας και η κάθε διδακτική ώρα μαθήματος που πραγματοποιείται έχουν το κόστος που αναγράφεται στην Ιστοσελίδα κατά την ημέρα υποβολής της φόρμας εγγραφής μαθητή.

4.2.      Τα μηνιαία δίδακτρα προπληρώνονται μέσα στις πρώτες δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες κάθε ημερολογιακού μήνα. Σε περίπτωση έναρξης των μαθημάτων σε άλλη ημερομηνία εντός του εκάστοτε ημερολογιακού μήνα, η πιο πάνω προθεσμία μετατίθεται και υπολογίζεται αντίστοιχα.

4.3.      Τα ετήσια δίδακτρα προπληρώνονται μέσα στον πρώτο (1ο) ημερολογιακό μήνα από την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων.

4.4.      Τα ωριαία δίδακτρα πληρώνονται σε εβδομαδιαία βάση και συγκεκριμένα εντός τριών (3) ημερών από το τέλος της κάθε ημερολογιακής εβδομάδας.

4.5.      Σε περίπτωση που δεν ακολουθήσει πληρωμή στις πιο πάνω προθεσμίες, τα μαθήματα δύνανται να διακοπούν χωρίς άλλη ειδοποίηση.

4.6.      Οι διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής είναι οι εξής:

Α. Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό:

Τράπεζα:                                  ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αριθμ. Λογαριασμού:              5280-090119-487

IBAN:                                      GR47 0172 2800 0052 8009 0119 487

Δικαιούχος Λογαριασμού:       ΚΟΨΑΧΕΙΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 Ως αιτιολογία για κάθε κατάθεση θα πρέπει να αναφέρεται το όνομα του μαθητή.

Σε περίπτωση διατραπεζικής μεταφοράς χρημάτων, οι τραπεζικές προμήθειες επιβαρύνουν τον καταβάλλοντα τα χρήματα.

Β. Πληρωμή μέσω PayPal:

Αριθμός λογαριασμού:             an.kopsacheilis@gmail.com

4.7.      Η επιβεβαίωση της καταβολής του ποσού γίνεται μετά από επικοινωνία σας με την Επιχείρηση. Έπειτα από κάθε επιβεβαιωμένη καταβολή θα αποστέλλεται ταχυδρομικά Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών της Επιχείρησης στα στοιχεία τιμολόγησης που έχουν δηλωθεί στη φόρμα εγγραφής μαθητή.

5. Δικαίωμα υπαναχώρησης

5.1.      Η παρακολούθηση μαθημάτων μέσω διαδικτύου αποτελεί σύμβαση παροχής υπηρεσιών από απόσταση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2251/1994. Κατά συνέπεια, ο αντισυμβαλλόμενος έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα από τη σύμβαση μέσα σε χρονικό διάστημα δεκατεσσάρων (14) ημερών, που αρχίζουν από τη στιγμή της παραλαβής του μηνύματος επιβεβαίωσης της εγγραφής μαθητή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλωθεί ή του αιτήματος ενεργοποίησης οιασδήποτε προσφερόμενης υπηρεσίας και σε κάθε περίπτωση πριν από την παροχή της υπηρεσίας. Το δικαίωμα υπαναχώρησης ασκείται με την αποστολή συμπληρωμένης δήλωσης υπαναχώρησης στη διεύθυνση info@ex-elixis.edu.gr.

5.2.      Εφόσον έχει παρασχεθεί μέρος της υπηρεσίας (π.χ. δύο ώρες μαθήματος), η αμοιβή για τα μαθήματα που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί οφείλεται κανονικά και η υπαναχώρηση αφορά το υπόλοιπο – μη εκπληρωθέν – μέρος της σύμβασης, το οποίο επιστρέφεται στον μαθητή.

6. Διάρκεια σύμβασης – Καταγγελία σύμβασης

6.1       Κάθε εγγραφή μαθητή ισχύει για το χρονικό διάστημα που έχει συμφωνηθεί στην αίτηση εγγραφής του. Καθώς οι συναλλαγές πραγματοποιούνται σε πραγματικό χρόνο, δεσμευτική τιμή είναι αυτή με την οποία πραγματοποιήσατε την εγγραφή σας. Η συγκεκριμένη τιμή ισχύει για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, και σε κάθε περίπτωση για όσο χρόνο αναγράφεται στην Ιστοσελίδα. Οποιαδήποτε τροποποίηση του κόστους των μαθημάτων μετά τη σύναψη της σύμβασης δύναται να πραγματοποιηθεί μόνο κατόπιν συμφωνίας των μερών.

6.2       Καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη έχει το δικαίωμα να καταγγείλει εγγράφως τη σύμβαση οποιαδήποτε στιγμή. Η καταγγελία ισχύει έπειτα από την παραλαβή της από το αντισυμβαλλόμενο μέρος και ενεργεί για το μέλλον. Το κόστος των μαθημάτων που τυχόν έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τη στιγμή της παραλαβής της καταγγελίας, οφείλεται σε κάθε περίπτωση.

7. Εξωτερικές συνδέσεις – Εξωτερικοί σύνδεσμοι

7.1.      Στην Ιστοσελίδα δύναται να περιλαμβάνονται υπερσύνδεσμοι (“links”) προς άλλους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι ελέγχονται από τρίτους φορείς. Σε καμία περίπτωση η Επιχείρηση δεν εγγυάται την εγκυρότητα ή την ορθότητα του περιεχομένου των συνδέσμων που περιλαμβάνει, ούτε ότι οι σύνδεσμοι αυτοί θα λειτουργούν αδιάκοπα. Περαιτέρω οι εξωτερικοί σύνδεσμοι είναι ενδεικτικοί κι όχι αποκλειστικοί ή περιοριστικοί. Η Ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα να απομακρύνει ή και να προσθέσει συνδέσμους χωρίς οιαδήποτε προειδοποίηση προς οιονδήποτε και να αλλάξει το περιεχόμενο της οποιαδήποτε στιγμή.

7.2.      Η μνεία των υπερσυνδέσμων σε καμία περίπτωση δεν θεωρείται ως πρόταση ή παραίνεση για συγκεκριμένη ενέργεια. Προβαίνοντας σε χρήση της Ιστοσελίδας κατανοείτε και αποδέχεστε ότι η Επιχείρηση σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των υπερσυνδέσμων που περιλαμβάνει, τις υπηρεσίες/προϊόντα που προσφέρουν ή τις διαφημίσεις που περιέχουν ούτε ευθύνεται για οποιαδήποτε οικονομική ή άλλης φύσεως βλάβη υποστεί ο χρήστης, που τους ακολουθεί αποκλειστικά με δική του ευθύνη. Το περιεχόμενο που βρίσκεται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των υπερσυνδέσμων που περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα υπάγεται στους όρους χρήσης της οικείας κάθε φορά ιστοσελίδας, τους οποίους οφείλει να συμβουλεύεται ο επισκέπτης πριν από κάθε χρήση.

8. Περιορισμός Ευθύνης

8.1.      Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων και των διαφημίσεων με οποιονδήποτε τρόπο και αν αυτές εμφανίζονται, δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση να θεωρούνται ως συμβουλές ή ως παραίνεση για συγκεκριμένη ενέργεια. Εξάλλου οι πληροφορίες και το εκπαιδευτικό υλικό που παρέχονται από την Ιστοσελίδα δεν είναι σε καμία περίπτωση τα μοναδικά ή τα αποκλειστικά σχετικά με οποιοδήποτε μάθημα

8.2.      Η ευθύνη για την πραγματοποίηση του αριθμού μαθημάτων που προτείνει η Επιχείρηση ή ο εκάστοτε καθηγητής, βαρύνει αποκλειστικά τον μαθητή ή τους γονείς του (εάν πρόκειται για ανήλικο μαθητή), ενώ δεν παρέχεται κανενός είδους εγγύηση σχετικά με την απόδοση του μαθητή. Οι πληροφορίες και συμβουλές που παρέχονται δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρηθούν ως παραίνεση για συγκεκριμένη ενέργεια ή αποχή από ενέργεια. Τυχόν ενέργειες των χρηστών που έγιναν βάσει των αναφερομένων στην Ιστοσελίδα πληροφοριών δεν γεννούν σε καμία περίπτωση ευθύνη της Επιχείρησης.

8.3.      Δεδομένης της φύσης και του όγκου των πληροφοριών του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του Δικτυακού Τόπου, στην χρήση των οποίων προβαίνει με αποκλειστικά δική του πρωτοβουλία και ευθύνη.

8.4.      Σε κάθε περίπτωση, η έκταση της ευθύνης της Επιχείρησης έναντι του χρήστη των υπηρεσιών του περιορίζεται με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών κατά ανώτατο όριο στο ύψος του καταβληθέντος από τον χρήστη ποσού.

9. Απουσία εγγύησης

9.1.      Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας παρέχεται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή τεκμαιρόμενη με οποιοδήποτε τρόπο, σχετικά με την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα του για συγκεκριμένο σκοπό. Δεν παρέχεται καμία ρητή εγγύηση, ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι λειτουργίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα του Δικτυακού Τόπου θα παρέχονται χωρίς διακοπές ή σφάλματα και ότι τα λάθη θα επιδιορθώνονται. Επίσης μολονότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι ο Δικτυακός Τόπος δεν περιέχει “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά.

9.2.      Σε καμία περίπτωση η Επιχείρηση, οι εκάστοτε συνεργάτες της και γενικά τα πρόσωπα που συνδέονται με την Επιχείρηση δεν είναι υπεύθυνοι απέναντί σας για οποιαδήποτε τυχόν ζημία σας προκληθεί από την χρήση του Δικτυακού Τόπου.

10. Βλάβη – Αποζημίωση

Ο χρήστης της Ιστοσελίδας ευθύνεται απέναντι στην Επιχείρηση και τους συνεργάτες της, για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την παράνομη ή επιβλαβή χρήση του Δικτυακού Τόπου, καθώς και από την χρήση εκ μέρους του των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας με αθέμιτο ή μη σύμφωνο με τους παρόντες όρους τρόπο.

11. Εφαρμοστέο Δίκαιο και λοιποί όροι

11.1.    Οι ανωτέρω όροι χρήσης της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών παρακολούθησης μαθημάτων από απόσταση, καθώς και οποιαδήποτε μεταγενέστερη τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, που έχει υπογράψει η Ελλάδα

11.2.    Όλοι οι ανωτέρω όροι συνομολογούνται ως ουσιώδεις. Οποιαδήποτε διάταξη των πιο πάνω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

11.3.    Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Ιστοσελίδας και του χρήστη των υπηρεσιών του και δεν δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ της Επιχείρησης και οποιουδήποτε χρήστη, είναι απαραίτητη η προσπάθεια εξωδικαστικής και συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς.

11.4.    Σε κάθε περίπτωση, η από μέρους του χρήστη πρόσβαση και χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας σημαίνει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων τους. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους Χρήσης οφείλετε να μη χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας.

11.5.    Οι παρόντες Όροι Χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται και ερμηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση κάθε διαφοράς είναι αποκλειστικά τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.